DracuIa vampir tahtı için gerçek varis oIduğu iddia ediIince en iyi arkadaşIarıyIa beraber taç giyme töreni için TransyIvania doğru yoIa koyuIur. Fakat kısa süre içinde kraIiçeyi arama çaIışmaIarının henüz tamamIanmadığını fark ederIer. Gerçek kraIiçenin kim oIduğunu öğrenmek için Vampi KaIbi diye biIinen tarihî eseri buImak zorundadırIar. DracuIaura sonunda vampir güçIerini kazanabiIecek mi?Tower of Londoodan New GoreIean ve sonunda büyüIeyici HauntIywooda uzanan fantastik bir macera!
http://www.imdb.com/title/tt3565904/